Vi er finansieret af reklamer - Nogle af vores links er annoncørlinks og betragtes som reklamer.

Hvor meget kan du spare ved hulmursisolering

Det er ekstremt attraktivt at hulmursisolere, da det er en af de mest effektive måder at efterisolere, hvis man bor i et hus fra før 1980erne. Der kan være rigtig mange penge at spare på varmeregningen.

Ingen huse er helt ens og det kan være svært præcist at sige hvor meget man kan spare ved at få udført en hulmursisolering.

Men vi kan komme med et meget kvalificeret bud. Brug vores nedenstående beregner og se hvad en efterisolering af hulmuren kan gøre for dig.

Beregn besparelse ved hulmursisolering:


Husk vores beregner kun er et inspirationsværktøj. Der kan være mange faktorer som spiller ind ift. besparelse. Vi tager udgangspunkt i en hulmur med dårlig/ingen isolering.

De mange fordele ved hulmursisolering:

  • Du får et bedre indeklima. Murerne bliver varmere og der formindskes træk og kulde.
  • Værdien er af din bolig forøges og du tjener ofte udgiften ind på få år.
  • Du gør noget godt for miljøet, da du bruger mindre energi.
  • Man får bedre mulighed for at holde temperaturen på et konstant niveau.
  • Det sænker risikoen for svamp som skimmelsvamp.
  • Der kan være færre kondensproblemer.

Hvornår bør man efterisolere?

Det vil altid kunne betale sig at efterisolere et hulrum, hvis der ikke er eksisterende isolering. Ofte vil det også kunne betale sig, hvis man har en ineffektiv isolering i hulrummet, f.eks. med materialer begrænset levetid eller som er faldet sammen. Din opvarmningskilde har også stor betydning for hvor

Hvornår kan det betale sig?

Bygningsreglementet siger følgende (§275):

At det er rentabelt at efterisolere, hvis (levetid x besparelse i kroner) / investeringen er større end 1,33.

Ved isoleringen bruger man 40 år som levetid.

Bor du i et almindeligt parcelhus (120 m2) og bruger du eksempelvis oliefyr og betaler 17 kroner pr. liter. Så vil det ikke være utænkeligt at spare ca. 6000 kroner om året i varme, ved at få hulmursisoleret dit hus fra før 1980erne. Hvis vi siger at udgiften bliver på 13.000 kroner, så vil udregningen være:

(40 x 6000) / 13.000 = 18,4

Her vil det i høj grad kunne betale sig. Det er selvfølgelig et ekstremt eksempel. Og hulmursisoleringen vil nok miste noget af effekten, før der er gået 40 år.

Sidst opdateret 22. september 2022 af Jesper Hansen

Gratis energitjek

OBS! Tilbuddet fra Jydsk Tagteknik gælder fastland og brofaste øer i hele Danmark for huse ældre end 1984.

Er dine varmeregning eksploderet og vil du gerne sænke den?

Bestil et gratis energitjek og se hvilke potentielle energibesparelser der er i din bolig.

Du får konkrete forslag til forbedringer og et uforpligtende tilbud på udførelsen.

Der bliver blandt andet gennemgået hulmur og loftisolering, døre og vinduer, tag, muligheden for solceller, mv.