Vi er finansieret af reklamer - Nogle af vores links er annoncørlinks og betragtes som reklamer.

Ejerskifteforsikring – Bliv sikret mod skjulte skader når du køber hus

Få 3 uforpligtende tilbud på ejerskifteforsikring
Hos Findforsikring.dk kan du få uforpligtende tilbud på ejerskifteforsikring fra forskellige udbydere, så du kan vælge den forsikring som matcher dine behov bedst.
 • Spar op til 30%
 • Få 3 uforpligtende tilbud på ejerskifteforsikring
 • Brugt af over 700.000 danskere

Er du i processen omkring huskøb eller hussalg? Læs om de fordele en ejerskifteforsikring giver for både sælger og køber.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Med en ejerskifteforsikring kan du sove trygt om natten. Både som køber og som sælger.

En ejerskifteforsikring dækker mod skjulte skader og forhold i boligen, som ikke er synliggjort i elinstallationsrapporten eller i tilstandsrapporten. Forsikringen dækker forhold som kan medføre en nærliggende risiko for skader på boligen.

Altså skjulte skader som var til stede ved overtagelsen af boligen, som ikke er synliggjort i rapporterne.

Som sælger er det en stor fordel, da man dermed er frigjort for fremtidige økonomiske krav ved skjulte skader. Som køber vil man kunne få hjælp af forsikringen til at udbedre skader, hvis de opdages senere hen.

Ejerskifteforsikringer dækker landejendomme, så længe de ikke har landsbrugspligt.

Hvordan skal man forholde sig til en ejerskifteforsikring?

Det er sælger som i første omgang skal indhente tilbud på en ejerskifteforsikring. Herefter skal køber vurdere om de vil acceptere tilbuddet eller ej. Køber har fri mulighed for at finde en alternativ ejerskifteforsikring, men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af det oprindelige tilbud.

Derfor vælger sælgere (Næsten) altid det billigste tilbud. Som ofte kommer fra lidt mere tvivlsomme forsikringsselskaber (Der er en lang historik med konkurser på området).

Det har jeg blandt andet oplevet selv ved huskøb, hvor selskabet bag min ejerskifteforsikring gik konkurs inden min forsikring udløb.

Så her er billigst ikke altid nødvendigvis det bedste valg. Men det er selvfølgelig en personlig vurdering.

I de senere år har der været følgende konkurser:

 • Qudos Insurance gik konkurs den 20. december 2018.
 • Alpha Insurance gik konkurs den 8. maj 2018.
 • Gable Insurance gik konkurs den 19. november 2016.

En ejerskifteforsikring købes inden man får boligen overdraget. Det er ikke en forsikring man kan købe på bagkant. Den løber typisk i 5 år, men man kan vælge at købe en udvidet med 10 års dækning.

Det er et krav at der forelægger både en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport, før man kan bestille tilbud på forsikringen.

Hvis sælger ikke har taget ansvaret ift. at finde en ejerskifteforsikring, må du opfordre til at det bliver gjort. Men i sidste ende er det sælgers valg om muligheden skal være tilgængelig. Man kan nemlig ikke købe en ejerskifteforsikring, uden at sælger medvirker.

Ældre boliger kan skjule grimme overraskelser.

Overblik over forsikringsselskaber som tilbyder ejerskifteforsikring:

Herunder har vi samlet en liste over de største forsikringsselskaber som udbyder ejerskifteforsikring.

Du kan bruge listen til at vurdere kvaliteten af det enkelte selskab. Trustpilot er selvfølgelig lidt en svær en at bruge konkret, da det er forskelligt hvad de enkelte selskaber tilbyder af forsikringer.

Der er langt større chance for at man får en god oplevelse med et forsikringsselskab, hvis man skal have dækket en mindre ødelagt ting, end hvis man man står med en bolig med massive problemer med skimmelsvamp.

Men det giver da bestemt et fingerpeg om hvor kunderne er glade og hvor de ikke er så glade.

Ift. ejerskifte forsikringer, så er det nok mest relevant at kigge på andelen af klager og hvor mange som får medhold i deres klager.

Det er ikke et super godt tegn hvis et selskab har en meget stor andel af klagerne på markedet, hvor kunderne får ret i deres klage.

Selskab Trustpilot: Solgte policer i 2021 Andel af markedet Antal klager i 2021 Andel af klager Klager med helt/delvis medhold: Andel Antal klager uden medhold Andel
Alka Forsikring 4.5 ud af 5 272 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Alm. Brand Forsikring 3.8 ud af 5 3.704 1,70% 6 2,50% 0 0,00% 6 100,00%
Codan Forsikring 4.1 ud af 5 1.377 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Concordia Forsikring 4.7 ud af 5 361 0,20% 1 0,40% 0 0,00% 1 100,00%
Dansk Boligforsikring 2.9 ud af 5 85.289 38,10% 115 47,70% 27 23,50% 88 76,50%
Domus Forsikring v/Frida Forsikring Agentur 3.9 ud af 5 16.072 7,20% 31 12,90% 5 16,10% 26 83,90%
ETU Forsikring 4.4 ud af 5 2.934 1,30% 1 0,40% 0 0,00% 1 100,00%
Gjensidige Forsikring 4.5 ud af 5 56.859 25,40% 42 17,40% 8 19,00% 34 81,00%
NEM Forsikring 4.7 ud af 5 1.838 0,80% 1 0,40% 0 0,00% 1 100,00%
Privatsikring 4.4 ud af 5 5.740 2,60% 2 0,80% 0 0,00% 2 100,00%
Sønderjysk Forsikring 4.3 ud af 5 415 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Topdanmark Forsikring 4.2 ud af 5 21.996 9,80% 14 5,80% 2 14,30% 12 85,70%
Tryg Forsikring 3.9 ud af 5 15.829 7,10% 16 6,60% 4 25,00% 12 75,00%

Opdateret 11/11-2022.

Hvorfor tilbyder alle forsikringsselskaber ikke muligheden for ejerskifteforsikring?

Det er ikke alle forsikringsselskaber du kan købe en ejerskifteforsikring hos. Ofte må du ud og finde et andet selskab end dit eksisterende.

Det handler primært om at en ejerskifteforsikring historisk set har været en dårlig forretning for forsikringsselskaberne.

En statistik fra 2004 til 2014 fra Forsikring og Pension, viser at forsikringsselskaberne har udbetalt flere penge i erstatning end de har haft af indtægt i de år. Det har selvfølgelig medført prisstigninger, for at gøre det rentabelt for selskaberne.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring koster typisk mellem 15.000 kroner og 40.000 kroner, hvis du skal have en standard dækning. Priserne øges, hvis du skal have en udvidet dækning. Det er svært at sige præcist hvad den koster, da det afhænger af en lang række forhold.

Det er vores kraftigste anbefaling at man får forskellige tilbud på forsikringen. Der kan ofte være penge at spare. Men husk at pris og kvalitet kan hænge sammen.

Hvornår kan en ejerskifteforsikring tegnes?

Som tidligere nævnt, så er det sælger som afgøre om man kan tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med købet. Hvis sælger har valgt at lade huseftersynsordningen finde anvendelse i købet, kan man tegne en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordning gælder når sælger/ejendomsmægler fremlægger:

 • El-installationsrapport
 • Tilstandsrapport
 • Tilbud på en ejerskifteforsikring – Med skiftligt tilsagn om betaling af minimum halvdelen af det indhentede tilbud.
 • Skriftlig information at de almindelige danske rets regler om mangelansvar bortfalder.

Ejerskifteforsikring til lejlighed?

I teorien kan man tegne en ejerskifteforsikring ved handel af lejlighed. I praksis er det umuligt, da det kræver at der er udført en tilstandsrapport. Og da tilstandsrapporten skal omfatte hele bygningen, hvor lejligheden befinder sig, vil det ikke kunne lade sig gøre, da det vil medføre enorme udgifter.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring? (Og ikke dækker)

En almindelig ejerskifteforsikring dækker typisk kun bygninger. Hvorimod man ved en udvidet kan tilkøbe sig yderligere dækning. Med en almindelig ejerskifteforsikring vil du kunne få udbedret skader og fysiske forhold, som relaterer sig boligen og som kan dokumenteres er opstået inden overtagelse.

Det kan være skader som skader på gulv, indvendige fugtskader, defekt fyr, sætningsskader, revner, ulovlige installationer, defekt el, mv.

Der dækkes ikke forhold som er oplyst af sælger eller som er synliggjort i tilstandsrapporten. Eller forhold hvor det kan ikke dokumenteres at der er sket en skade på huset.

Der er også bagatelgrænser, som gør at der ikke dækkes skader og mangler som er sædvanlige for boligtypen, ift. alder og stand.

Til sidst skal der også nævnes at der typisk er en grænse for udgifterne pr. skade. Altså at forsikringen kun dækker eksempelvis skader over 5.000 kroner, hvor man ikke kan lægge skaderne sammen, hvis der findes 3 skader af 4.000 kroner stykket.

Men igen, så afhænger det af hvilken police man skriver under på.

Spørgsmål og svar:

Skal ens ejerskifteforsikring og husforsikring være i samme selskab?

Mange forsikringsselskaber kræver at man har samlet alle sine forsikring hos dem, hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring. Men der er også firmaer som specialiserer sig i ejerskifteforsikringer, f.eks. ETU, Frida og Dansk Boligforsikring, hvor man kan købe ejerskifteforsikringen separat.

Hvilket forsikringsselskab er bedst?

Det er umuligt at sige. Men du kan kigge på klagesagerne for 2021 og deres afgørelser, for at se hvilke selskaber som måske ikke agere kundevenligt, hvis skaden er sket. Se listen længere oppe.

Hvornår træder ejerskifteforsikring i kraft?

Det gør den den dag som står anført i forsikringspolicen (Hvis forsikringspræmien er indbetalt rettidigt).

Kan man forlænge en ejerskifteforsikring?

Nogle selskaber tilbyder muligheden for en forlængelse af forsikringen med yderligere 5 år, hvis man har købt en standard forsikring. Dette kræver dog en fornyet besigtigelse af ejendommen. Den fornyede police vil typisk også komme med en højere pris.

Hvornår skal man senest tegne en ejerskifteforsikring?

Forsikringen skal være tegnet og præmien skal være indbetalt inden overtagelse.

Kan man tegne en ejerskifteforsikring ved sommerhuskøb?

Ja det kan man godt. Det kræver at huseftersynsordning er gældende.

Hvilke typer af grunde og ejendomme kan man ikke tegne en ejerskifte ved?

 • Andelsboliger
 • Aktielejlighed.
 • Landbrugsejendomme med landbrugspligt.
 • Ubebyggede grunde.
 • Grunde med bygning under opførelse.

Kan man skifte ejerskifteforsikring?

Nej det kan man ikke.

Dækkes skimmelsvamp?

Det afhænger af mange faktorer. Skaden skal være af sådan et omfang at det forringer boligens brugbarhed. Og den må ikke være nævnt i tilstandsrapporten.

Der kan også være tilfælde, hvor tilstandsrapporten nævner at der er anvendt en type af isolering, som er kendt for at kunne medføre fugtproblemer. I sådan et tilfælde er det ikke sikkert at ejerskifteforsikringen dækker.

Hvor brugbar var denne artikel?

Klik på et hjerte for at stemme

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Vurdering: 5

Ingen vurderinger endnu:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?