Vi er finansieret af reklamer - Nogle af vores links er annoncørlinks og betragtes som reklamer.

Jordvarmeanlæg | Læs om priser og tilskud (2024)

Flere og flere husejere i Danmark vælger jordvarmeanlæg som deres foretrukne opvarmningsmetode.

Overvejer du et jordvarmeanlæg?
Spar penge på jordvarmeanlæg - Få flere tilbud
Overvejer du at få installeret et jordvarmeanlæg i din bolig? Husk at få flere tilbud på opgaven, så du har noget at sammenligne med. Hos 3byggetilbud kan du nemt og uforpligtende bestille 3 tilbud på etablering af jordvarme i din bolig. På den måde kan du hurtigt se prisniveauet og få en idé om hvad det vil koste at gennemføre projektet.
 • 100% uforpligtende tilbud og gratis rådgivning
 • Over 600.000 formidlede tilbud. Hurtigt svar og tilbud i hele DK!
 • Høj kundetilfredshed (4,6 hos Trustpilot)

Disse anlæg er kendt for deres effektivitet i energiforbrug, hvilket kan føre til markante nedskæringer i omkostningerne til opvarmning, især for dem, der skifter fra traditionelle varmekilder som oliefyr, naturgas, eller elektrisk opvarmning.

Dog indebærer etableringen af et jordvarmeanlæg en betydelig startinvestering, idet systemet (Slangerne) skal installeres under jorden omkring ejendommen.

Denne guide dækker alt, hvad du behøver at vide om jordvarmeanlæg fra start til slut.

Altså hvornår kan det betale sig at etablere jordvarmeanlæg, hvad koster det og hvad skal du være opmærksom på, mv.

Hvad er jordvarme

Men først.. Hvad er jordvarme egentligt? Jordvarmeanlæg udnytter en vedvarende energikilde (Den naturlige varme i jorden), der er både miljørigtig og højeffektiv.

Dette system fungerer gennem en varmepumpe, hvor slanger lægges under jorden i haven, og selve varmepumpen installeres indenfor (typisk i bryggers).

Slangerne absorberer energi direkte fra jordens naturlige varme, hvilket anvendes til at varme boligen op samt til at varmt brugsvand.

Fordelene ved jordvarme er talrige, hvilket gør det til et attraktivt valg for mange boligejere:

 1. Ansvarlig opvarmning: Jordvarme er en grøn opvarmningsløsning, der bidrager positivt til miljøet.
 2. Minimal vedligeholdelse: Jordvarmesystemer kræver overraskende lidt vedligeholdelse sammenlignet med traditionelle varmekilder. Det kræver kun et årligt servicetjek.
 3. Økonomisk fordelagtig: Over tid kan jordvarme sænke dine opvarmningsudgifter markant, hvilket gør det til en kosteffektiv energiløsning. Især hvis du kommer fra en dyr opvarmningskilde.
 4. Værdistigning på bolig: Installation af jordvarme kan øge din boligs markedsværdi. Mange anser det som en attraktiv løsning, som både er økonomisk fornuftig og klimavenlig.
 5. Energitilskud: Der findes ofte økonomisk støtte tilgængelig for installation af jordvarmesystemer. Hold øje med energipuljerne hos energistyrelsen.
 6. Mindre udsving i energipriser: Med jordvarme er din varmeregning mindre påvirket af svingninger i energipriser.
 7. Passiv køling: I de varmere måneder kan et jordvarmeanlæg yde passiv køling til din bolig, hvilket forbedrer komforten.
 8. Ingen støj: Et jordvarmeanlæg støjer ikke (I modsætning til en almindelig luft til vand varmepumpe).

Ulemper ved jordvarme

Selvom jordvarme har mange fordele, er der også visse ulemper, der skal tages i betragtning:

 1. Høj startomkostning: Installationen af et jordvarmeanlæg kan være en betydelig økonomisk investering, typisk mellem 200.000 og 300.000 danske kroner.
 2. Krav om stort udeareal: For at kunne installere de nødvendige slanger effektivt, kræves der ofte et udendørs område, der er dobbelt så stort som boligens gulvareal. Dette kan være en udfordring, især for ejendomme med begrænset plads. Som hovedregel skal dit udearealer være 2-3 større end inde arealet som skal opvarmes. Hvis man laver en vertikal jordvarme løsning, så bruges der dog betydelig mindre plads, men her er udgiften dog 10-30% større ved anlæggelse.
 3. Mindre frihed i haven: Installeres jordvarmeanlægget horisontalt, kan du ikke plante træer eller buske, hvor jordslangen er nedgravet. Du kan hellere ikke installere et skur, som skygger på arealet, da begge dele vil nedsætte effekten.
 4. Begrænset gevinst ved dårligt isolerede huse: Er din bolig dårligt isoleret, vil det sjældent være rentabelt at etablere et jordvarmeanlæg. Eller det vil simpelthen ikke være muligt, da der ikke kan leveres nok energi til at holde din bolig varm.
 5. Radiatorer med begrænset effekt: Det kan være nødvendigt at udskifte radiatorer i boligen, hvis de ikke har stor nok effekt. Hvilket vil øge den samlede udgift.

Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg?

Et jordvarme anlæg består af to primære dele, som omdanner energien i jorden til varmt vand:

 • Nedgravet jordslange – Jordslangen er gravet ned i 1 til 2 meters dybde og fyldt med flydende frostvæske, som optager energien fra jordens varme. Den er typisk mellem 200 og 600 meter lang. Frostvæsken opvarmes til ca. 5 grader og pumpes gennem slangen og op i huset, hvor energien omdannes af varmepumpen.
 • Varmepumpe – Varmepumpen omdanner energien i frostvæsken til varme til radiatorer og varmt brugsvand.

Solen opvarmer jorden over slangerne og skaber den nødvendige energi til anlægget. Anlægget virker dog stadig når det er koldt udenfor eller solen ikke skinner, da energien er lagret i jorden.

Og da slangerne er gravet 1-2 meter ned, er man nede i de frostsikre jordlag.

Hvilke dele indeholder et jordvarmeanlæg?

Kernen i et jordvarmeanlæg, varmepumpen, ligner den, der findes i luft-til-vand varmepumpesystemer. Denne varmepumpe indeholder fire essentielle komponenter:

 1. Fordamperen: Denne del opsamler varme fra omgivelserne.
 2. Kondensatoren: Fungerer ved at afgive den opsamlede varme.
 3. Kompressoren: Arbejder på at hæve temperaturen af det opsamlede varme.
 4. Ekspansionsventilen (drøvleventilen): Denne del styrer cirkulationen af frostvæske i systemet.

Et jordvarmeanlæg er selvkørende og processen kører kontinuerligt, når der er behov for varme i huset. Der er ikke behov for nogen form for vedligeholdelse andet end den årlige rengøring af filter (Som sker ved det ærlige lovpligtige eftersyn af en certificeret installatør).

Hvad koster det at etablere et jordvarmeanlæg?

Det koster mellem 110.000 og 300.000 kroner at etablere et jordvarmeanlæg.

Den primære årsag til det store spænd er at der er stor prisforskel på horisontal og vertikal jordvarme anlæg.

Et almindeligt horisontalt jordvarmeanlæg koster typisk mellem 110.000 og 220.000 kroner at etablere, inklusiv afinstallering af fyr og lign.

Vertikal jordvarme koster mere

Det er komplekst at bore de mange meter ned ved vertikal jordvarme. Dermed stiger prisen betydeligt.

Hvorimod et vertikalt anlæg typisk koster mellem 200.000 og 300.000 kroner, da det kræver et større borearbejde og forarbejde.

Prisen på vertikal jordvarmeanlæg er også forbundet med en større usikkerhed, da det kræver at borefirmaet først skal undersøge undergrunden, for at kunne estimere hvor de bedste forhold er (Og hvor lang tid processen vil tage).

Du kan også risikere at de geologiske data viser at der ikke er tilstrækkeligt med varmeledende jordlag og at det frarådes at etablere et vertikalt anlæg i området.

Prisen afhænger af en række faktorer

Prisen afhænger dog også af en række forhold i og omkring din bolig. Og hvor stort energibehov du har. Elementer som kan påvirke prisen kan være besværlig udgravning, udskiftning af radiatorer, efterisolering, geografi (Priserne er ikke ens landet over), osv.

Hvordan får man en god pris på jordvarme?

Det er en meget god idé at få forskellige tilbud på jordvarme, da prisen kan varierer en del fra leverandør til leverandør. Få altid flere tilbud på opgaven, så har du noget at sammenligne med.

Brug eksempelvis 3byggetilbud til at modtage 3 uforpligtende tilbud på opgaven.

Hold øje med cop-værdien

Hvis du får flere tilbud på jordvarme, er det fornuftigt at sammenligne de forskellige varmepumper. Hold øje med energimærkningen og cop-værdien, da de fortæller dig hvor effektivt at varmepumpen forvandler el til varmt vand. Hvor højere COP-værdi, desto mere effektivt vil pumpen klare arbejdet.

Hvis en varmepumpe har en COP-værdi på 4, vil det betyde at den bruger 1 kWh indkøbt el til at genere 4 kWh varme.

Virker jordvarme om vinteren? Har jeg nu varmt brugsvand?

Et jordvarmeanlæg virker året rundt, også selvom solen ikke skinner eller jorden er belagt med sne. Energien optages fra jorden i den frostfri dybde og kan optage energien året rundt.

Hvor stor skal ens grund være for at etablere horisontal jordvarme?

Som hovedregel skal du bruge mindst dobbelt så meget plads, som du skal opvarme, gerne lidt mere. Altså et hus på 100 m2, skal bruge 200-300 m2 af udearealet til jordvarmeslanger.

Hvis man ikke har tilstrækkeligt med plads, kan man kigge på mulighederne for et vertikalt/lodret jordvarme.

Hvilke huse egner sig til jordvarme?

Alle nybyggede huse eller kommende huse, vil have tilstrækkelig med isolation til at det vil kunne fungerer med jordvarme, mens ældre huse enten skal være efterisoleret eller der skal foretages efterisolering.

Vær bevidst om varmebehov

Inden du går i gang med at etablere et jordvarmeanlæg, vil det være vigtigt at du finder du af hvor stort varmebehov du har i dit hus. Og om huset eventuelt også skal efterisoleres. Tag kontakt til en fagmand som kan hjælpe dig med udregningerne.

Er dit hus ikke nybygget, f.eks. et parcelhus fra 1970erne, så anbefales det at du har hulmursisolering og minimum 250 isolering på loftet. Dine radiatorer skal også have en vis størrelse, for at kunne fordele varmen korrekt, da fremløbstemperaturen for jordvarme er lavere.

Husk godt med plads

Der skal også være den nødvendige plads til anlægget. Hvis du ønsker en horisontal installation, skal du som tidligere nævnt regne med at skulle bruge 2-3 gange skyggefrit udeareal til slangerne, end det areal du ønsker opvarmet indenfor.

Kort sagt, så er et jordvarmeanlæg typisk til dig som:

 • Har bosat dig på landet, hvor der ikke er fjernvarme eller kommende fjernvarme. Eller:
 • Bor i et område med hvor fjernvarmen er ekstrem dyr (Her kan du dog ikke søge tilskud).
 • Dit hus er godt isoleret, eller det skal efterisoleres.
 • Du ønsker en billigere og mere klimavenlig varmekilde end eksempelvis pillefyr og oliefyr.
 • Har minimum 2.5x det ønskede opvarmningsareal, til nedgravede slanger. (Medmindre du vil etablere vertikalt).

Lodret jordvarme (Vertikal jordvarme)

Hvis man ikke har plads nok i ens udearealet eller man ikke ønsker at ens have tager skade, kan man overveje et lodret jordvarme.

Før man kan etablere lodret jordvarme, skal man dog sikre sig at boringen fører ned i jordlag som har en tilstrækkelig varmledningsevne.

Jordbundsforholdene skal derfor undersøges nøje, inden etableringen. Det kan man gøre ved data fra andre boringer i området og via andre geologiske data.

Sådan etableres et lodret jordvarme:

 1. Der udføres de nødvendige undersøgelser og beregninger, der sikre at etableringen er rentabel og kan virke i praksis. Hvis det ikke er muligt, afbrydes projektet her.
 2. Boringen skal gå gennem flere grundvandsspejle, da vandmættede grus- og sandlag har en større varmeledningsevne.
 3. Der bores 120 til 180 meter ned i jorden, hvor temperaturen typisk er 8 til 12 grader.
 4. Der sikres med grundvandsforurening, da der installeres sikring/propper, som gør at overfladeforurening ikke kan trænge ned i grundvandet og at de forskellige lag af grundvand ikke kan blandes.
 5. På overfladen vil installationen kun fylde ca. 50 cm i diameter, så det vil ikke påvirke mulighederne i ens have.
 6. Der installeres en varmepumpe i huset og anlægget vil cirkulere varmen fra jordvarmeanlægget ind i systemet og optage energien. Herefter kan energien fordeles videre ud til brugsvand og varmeanlæg.

Nybyggeri og jordvarme

Hvis du overvejer at bygge et nyt hus, kan det give mening at kigge på jordvarme. Især hvis du ønsker at bygge i et område uden fjernvarmetilslutning.

Det er ofte nemmere at etablere et jordvarmeanlæg i forbindelse med at du bygger nyt, da begge kræver en del udgravning. Du kan dog ikke søge energitilskud, hvis der er tale om nybyggeri.

Hvor lang levetid har et jordvarmeanlæg?

I dag der regner man med at slangerne i et jordvarmeanlæg har en levetid på 50 til 100 år, mens pumpen forventes at have en levetid på 25 år.

Derfor vil et jordvarmeanlæg have en lang levetid, hvor man kan udskifte pumpen med tiden. Et jordvarmeanlæg kræver stort set ingen vedligeholdelse, andet end det årlige servicebesøg.

Så derfor er et jordvarmeanlæg en langsigtet investering.

Tilladelse til at etablere jordvarme

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du have tilladelse til det ved kommunen. Kommunen vil typisk kigge på din grunds placering ift. vandboringer.

Bemærk at det typisk er 2 forskellige ansøgninger, afhængigt af om du ønsker at etablere et lodret eller vandret jordvarmeanlæg.

Tilskud til at etablere jordvarmeanlæg

Varmepumpepuljen åbner igen på et tidspunkt i foråret 2024. Den kan søges af alle som ønsker at etablere jordvarme i et område, hvor der ikke er adgang til fjernvarme (Eller der er kommende adgang).

 • Du skal skifte fra gasfyr, oliekedel, elvarme eller biokedel.
 • Varmepumpen skal have energimærket A++ eller A+++ og den skal installeres af en VE-certificeret virksomhed.
 • Du kan få et tilskud på 27.000 kroner, når du konverterer til jordvarme.

Du kan holde øje med hvornår varmepumpepuljen åbner igen på energistyrelsens hjemmeside.

Ansøgning om tilskud til jordvarme

Når puljen åbnes igen, så skal søge om tilbud på opgaven (Eller have dem klar). Herefter skal der ansøges på ansøgningsportalen på energistyrelsens hjemmeside. Når din ansøgning er godkendt, kan du starte projektet.

Pengene udbetales når projektet er gennemført (Du skal søge indenfor 30 dage efter sidste regning er betalt) og du søger om udbetalingen via samme portal hos energistyrelsen.

Projektet skal være færdig indenfor 2 år.

Kan man selv etablere et jordvarmeanlæg?

Nej det kan du ikke. Først og fremmest så kræver det autorisation, hvis en installation har noget med brugsvand at gøre. Det kræver også høj faglig viden at installere et jordvarmeanlæg korrekt.

Hvorfor er jordvarmeanlæg dyrere end luft til vand varmeanlæg?

Det er fordi installation er meget mere kompleks. Der skal lægges meget mere arbejde i at installere jordvarme, end et simpelt luft til vandanlæg.

Hvad er bedst? Jordvarmeanlæg eller luft til vand varmepumpe?

Hvis du har pladsen og økonomien til det, så er jordvarme ofte den bedste løsning. Det er lidt dyrere at etablere, men har også en lidt højere effekt end et luft til vand anlæg.

Den primære årsag til at jordvarme foretrækkes, er dog de støjgener som en luft til vand varmepumpe kan udlede.

Forvent et dB på mellem 40 dB og 71 dB, hvilket gør at det ikke er muligt at installere luft til vand anlæg alle steder, da det simpelthen vil være en for høj støjbelastnings ift. naboer og lign.

Hvad kan man spare med et jordvarmeanlæg?

Den relative besparelse afhænger jo af din nuværende energiform. Hvis du skifter fra elvarme eller oliefyr, kan du du forvente at du mindst halvere dit nuværende forbrug.

Normalt siger man at man vil opnå en besparelse på op til 60-70%, hvis man skifter fra dyre energikilder som eksempelvis oliefyr.

Tilbagebetalingstiden afhænger også af størrelsen på dit hus, desto større hus desto hurtigere er din investering betalt hjem igen.

Skifter du fra en dyr energikilde, vil det ikke være unormalt at tilbagebetalingstiden kun er 5 til 8 år.

Er jordvarmeenergi bæredygtig?

Er jordvarmeanlæg bliver jo drevet af el og niveauet af bæredygtighed afhænger jo af hvordan den el anskaffes.

Køber man grønt el, vil man anse jordvarme som en bæredygtig energikilde, især sammenlignet med opvarmningsformer som drives af forbrænding af træpiller, affald, halm, olie, kul og gas.

Hvor meget strøm vil mit jordvarmeanlæg bruge?

Ifølge udregninger fra Bolius, der bruger et jordvarmeanlæg ca. 5250 kWh om året (130 m2 parcelhus fra 60-70erne).

Hvad koster det så i drift?

Hvis vi tager udgangspunkt i overstående udregninger og en kWh pris på 2.5 krone + service + den reducerede elafgift ved brug over 4000 kWh, vil vi ca. komme ud i en årlig pris på ca. 10.000 kroner.

Alternativ til jordvarme

Luft til vand varmepumpen kan være et godt alternativ til jordvarme.

Hvis du er på udkig efter en god energikilde, men jordvarme ikke er den rette løsning, så kan du overveje en luft til vand varmepumpe (Hvis du ikke kan få fjernvarme).

Luft til vand varmepumpen forhandler varmen i luften til varme i huset. Det er en billigere løsning end jordvarme og har næsten samme effekt (Se hvad en varmepumpe bruger i strøm). Den er dog ikke lydløs og der følger støjgener med i den daglige drift.

Læs også om luft til vand varmepumper på abonnement, hvor du ikke skal have så mange penge op af lommen.

De mest almindelige problemer med jordvarme

Der er typisk ganske få problemer med jordvarmeanlæg og det er sjældent at folk oplever problemer med korrekt udførte anlæg. Der er dog nogle problemstillinger som man kan opleve (Typisk ved forkert anlæggelse/beregning):

Forkert udregnet dimensionering – Hvis der ikke er beregnet den korrekte længde af jordvarmeslanger, kan man opleve at effekten ikke er stor nok til at opvarme huset. Det kan både være ved dårligt isolerede parcelhuse og ved nybyggeri.

Så sørg for at alliere dig med fageksperter, så du ikke kommer til at stå i sådanne en situation.

Jordvarmen er etableret for dybt eller for højt. Hvis man etablere jordvarmeslangerne for højt i jorden, risikere man at væsken fryser til. Omvendt, hvis slangerne etableres for dybt, kan effekten være mindsket og ikke være stor nok til opvarmning (Igen et spørgsmål om forkert dimensionering).

Dårlige jordforhold. Hvis jordforholdene ikke er optimale ift. varmeledningsegenskaberne, kan man også opleve samme problemer som ved overstående. Igen handler det om at have de rette fagfolk til etableringen, da eksperter vil undgå disse problemstillinger.

Og så kan du selvfølgelig være uheldig at din pumpe går i stykker. Derfor er det en god idé at finde en varmepumpe med gode betingelser ift. garanti.

De sidste ord

Jordvarmeanlæg er en tiltalende opvarmningsløsning for mange husejere i Danmark, især hvis man bor udenfor fjernvarmeområderne.

Jordvarmeanlæggets evne til at udnytte den vedvarende energi fra jordens naturlige varme, giver en række fordele, herunder energieffektivitet, økonomiske besparelser på lang sigt, miljøvenlighed og øget boligværdi. Det gør jordvarme til et attraktivt alternativ til traditionelle opvarmningsmetoder.

På trods af disse fordele, så har jordvarme også høje startomkostning og behovet for tilstrækkelig plads til installation. Disse faktorer bør vejes omhyggeligt af husejere, når de overvejer at skifte til jordvarme.

Desuden er det essentielt at inddrage professionel rådgivning for at sikre, at installationen er optimalt tilpasset den enkelte boligs behov og forhold (Ikke meget værd med en energikilde, som ikke kan varme boligen nok op).

Et jordvarmeanlæg er ikke blot en investering i en mere økonomisk og miljøvenlig opvarmningskilde, men også en investering i fremtiden. Med den rette planlægning og implementering kan et jordvarmeanlæg give store fordele for både ejeren og miljøet, hvilket gør det til et fordelagtigt valg for dem, der søger en bæredygtig og langvarig løsning på deres opvarmningsbehov.

Hvor brugbar var denne artikel?

Klik på et hjerte for at stemme

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Vurdering: 3

Ingen vurderinger endnu:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?