Vi er finansieret af reklamer - Nogle af vores links er annoncørlinks og betragtes som reklamer.

Pris på nyt tag? Prisberegner: Hvad koster et tag pr. m2?

Et nyt tag kan være en af de dyreste investeringer i din ejendom. Det er ikke unormalt, at prisen bliver mellem 100.000 og 200.000 kroner (Ofte dyrere).

Rådgivning om nyt tag og 3 uforpligtende tilbud
Vi kan kun estimere priserne på din opgave. Hvis du vil vide præcist hvad et nyt tag koster, så bliver du nød til at få egentlige tilbud. Det kan du gøre via 3byggetilbud, som er Danmarks største udbyder af håndværkeropgaver. Her får du blandt andet enterprisegaranti på din opgave.
 • 100% uforpligtende tilbud og gratis rådgivning
 • Over 600.000 formidlede tilbud. Hurtigt svar og tilbud i hele DK!
 • Høj kundetilfredshed (4,6 hos Trustpilot)

Det er dog ofte en investering, som godt kan betale sig, da ejendommens værdi stiger tilsvarende eller dækker en del af udgiften.

Derudover kan et nyt tag i nogle tilfælde hjælpe med at reducere varmeregningen.

Nyt tag pris beregner


I denne guide, der gennemgår vi alle de mest brugte tagtyper og laver prisestimeringer. Du kan bruge vores prisberegner og udregne, hvad det ca. vil koste at renovere taget på din bolig.

Hvad koster et nyt tag?

Der er mange faktorer, som spiller ind, hvis man skal estimere prisen på et nyt tag. Der kan være geografiske prisforskelle (Timepris på håndværkeren), og det afhænger i høj grad også af det eksisterende tags stand.

I nogle tilfælde kan man genbruge undertag, spær og lignende, hvilket reducerer prisen. Der kan også være store udsving på prisen ift. bortskaffelse af det eksisterende tag, f.eks. ved asbesttage.

Derfor er vores eksempler og beregninger kun vejledende. Hvis du ønsker en præcis pris, kan du altid vælge at få forskellige håndværkere til at give et tilbud på opgaven.

Vores prisestimater tager udgangspunkt i etablering af nyt tag og bortskaffelse af det gamle.

Priseksempler:

TypePris
Betontag1.600 - 2.100,- kr. pr. m2
Bølgeeternit650 - 1.100,- kr. pr. m2
Ståltag750 - 2.000,- kr. pr. m2
Tegltag1.300 - 2.200,- kr. pr. m2
Tagpap900 - 2.200,- kr. pr. m2

Tilbud på nyt tag

Bestil et gratis tagtjek hos Jydsk Tagteknik:

Jydsk Tagteknik laver gratis tagvurderinger ved alle tage der er over 35 år gamle.

Her får du en fagmand ud som vurderer tilstande på inddækninger, tagrygning, tagplader og tagrender. Og du får en komplet rapport omkring eventuelle fejl og mangler. Du modtager også et tilbud på forbedringer, som er uforpligtende.

Bestil dit gratis tagtjek herunder:

Hvilke tagtyper kan man vælge mellem?

Der findes mange forskellige tagtyper i Danmark, som alle har deres individuelle fordele og ulemper. I nogle tilfælde vil en bestemt tagtype være fuldstændig oplagt at vælge, mens i andre tilfælde kan det være svært at vælge, da flere typer giver mening.

Skal du udskifte dit eksisterende tag, vil det dog ofte være mest fornuftigt at vælge samme tagtype, som huset havde i forvejen. Da huset struktur er opbygget med udgangspunkt i den tagtype.

Bygningsreglementet, servitutter eller lokalplaner kan også begrænse dine valgmuligheder.

Ønsker man at skifte til en anden tagtype, vil det ofte være en god idé at snakke med en byggerådgiver inden.

Herunder en liste over de mest anvendte typer tag i Danmark og data omkring forventet levetid, minimum taghældning, prisniveau mv.

TagmaterialeGarantiForventet levetidTungt eller let tagMinimum taghældningPris
Betontagsten30 år50 til 70 årTungt tag20 graderDyrt
Easy-tile30 årLet tag15 graderMellem
Eternitplader15 år30 til 40 årLet tag14 graderMellem
Eternitskifer15 år30 til 40 årLet tag18 graderMellem
Græstag50 til 100 årMeget tungt tag14 graderMellem
Kobber15 år50 til 100 årTungt tag3 graderDyrt
Naturskifer40 år80 til 100 årTungt tag25 graderRigtig dyrt
Onduline5 årLet tag5 graderBilligt
Plast5 til 15 årLet tag2 graderBilligt
Strå40 til 50 årTungt tag45 graderMellem
Stål­plader10 til 40 år40 til 50 årLet tag5 til 12 graderBilligt
Tagpap10 til 15 år20 til 50 årLet tag1,5 til 3 graderMellem
Teglsten15 til 30 år50 til 70 årTungt tag20 til 25 graderDyrt
Zink15 år50 til 100 årTungt tag3 graderDyrt

Hvilke faktorer påvirker prisen på nyt tag?

ovenlysvinduer øget prisen på nyt tag

Ovenlysvinduer kan være med til at øge prisen på tagrenovering.

Ingen tagrenoveringer er ens. Den endelige pris vil være individuel fra hus til hus. Prisen afhænger af en lang række faktorer som:

 • Taghældning: Hvor større hældning desto mere kompleks er opgaven typisk. Tagrenovering på tage med høj hældning vil ofte være dyrere end med lav hældning.
 • Undertag: Standen på undertaget kan være med til at forøge prisen meget. Har man en tag med undertag, hvor undertaget er i dårlig stand, kan en udskiftning øge prisen en del. Dog er det ikke alle tage, hvor et undertag er nødvendigt.
 • Kompleksiteten i opgaven: har man eksempelvis skorsten, ovenlysvinduer, kviste og lignende, vil det øge kompleksiteten ved opgaven. Alle inddækninger øger den samlede pris.
 • Tilføjelser / Udskiftninger: har man gang i en komplet udskiftning af ens tag, vil man ofte også opgradere tillægsudstyr som ovenlysvinduer, kviste, skorsten mv. Dette er også med til at øge prisen.
 • Mulighed for genbrug af materialer: hvor mere materiale der kan genbruges fra det gamle tag desto billigere bliver renoveringen. I nogle tilfælde, f.eks. ved tagsten kan det være muligt at genbruge sten.
 • Geografi: den altdominerende udgift ved en udskiftning af ens tag er timelønnen til håndværkeren. Der er geografiske forskelle på timelønnen for håndværkere i Danmark. I hovedstadsområdet er priserne generelt højest.

Nyt tag med spær?

Har man et fladt tag, og overvejer man at få et nyt tag – Så kan man med fordel overveje et nyt tag med spær.

Der er en række fordele ved tage med spær – kontra flade tage:

 • Det øgede fald på taget er med til at reducere risikoen for utætheder. Regnvand kommer hurtigere væk fra taget.
 • Ved at opsætte et tag med spær gør man også isolerings delen nemmere. Der kommer bedre plads til de øgede isoleringskrav.
 • Når der etableres et tag med spær, får man også flere muligheder. Pladsen kan bruges som et loftrum til opmagasinering.
 • Eller man kan vælge at udvide boligen og bruge pladsen til beboelse.
 • Mange mener, at det æstetiske udtryk på boligen forbedres.

Der er mange gode grunde til at etablere et nyt tag med spær. Har man et fladt tag med begrænsede isoleringsmuligheder, vil besparelsen på varmeregningen kunne være med til at finansiere meget af udgiften (Over tid).

Øger man boligarealet, kan det også vise sig at være en meget rentabel investering (Afhængigt af område).

Hvad koster et nyt tag med spær?

Som tidligere nævnt, er det svært at ramme præcist med vores prisestimeringer. Men ønsker man at etablere et nyt tag med spær, kommer her estimater på de mest populære tagtyper:

Priserne er for etablering af et nyt tag med spær:

Tagtype – Pris pr. m2 (Inklusiv montering) (Inklusiv moms)

 • Ståltag med nye spær: 1.700-1.900 DKK
 • Almindeligt tegltag med nye spær: 2.200-2.600 DKK
 • Glaseret tegltag med nye spær: 2.400-2.800 DKK
 • Tagpap med nye spær: 1.800-2.000 DKK
 • Eternitskifertag med nye spær: 2.000-2.400 DKK
 • Bølgeeternittag med nye spær: 1.500-2.000 DKK

Tegltag – Priser, fordele og ulemper

tegltag

Tegltag er blandt de mest populære tagtyper i Danmark. Taget har en meget lang levetid (50-70 år), og taget, falmer ikke.

Fordele ved at anvende tegltag:

 • Teglsten finder man i alle slags former og farver. Ønsker man at beholde stilen på ens hus, kan man typisk finde den samme form som tidligere anvendt.
 • Som nævnt er levetiden meget lang. Det forventes, at et tegltag holder 50 til 70 år.
 • Det er et miljøbevidst valg. Teglsten indeholder ikke bindemidler eller tvivlsomme tilsætningsstoffer.
 • Vedligeholdelsen af teglsten er nem. Stenene kræver ikke meget løbende vedligeholdelse.
 • De er meget holdbare og kan klare storme, så længe de er fastgjort korrekt. De har også en høj beskyttelse mod vind og vejr.
 • Selvom det er en smagssag, er teglsten kendt for deres flotte udseende. Tage med teglsten ser godt ud.

Teglsten kommer i to forskellige typer: falsteglsten og vingetagsten. Der er ikke nogen større forskel mellem typerne, bortset fra at falstagsten udføres i forskellige størrelser, hvilket giver muligheden for at lave forskellige mønstre.

Hvad koster et tegltag?

Der kan være stor forskel på prisen på et nyt tegltag. Det afhænger af mange faktorer. Typen af teglsten har stor indflydelse på den endelige pris, da der er prisforskel mellem de forskellige typer.

Herunder gennemgår vi prisestimater på forskellige typer af tegltag:

Priserne er inklusiv moms.

TypePris pr m2 - Med montering
Vingeteglsten i rødsten Ca. 1100-2000 DKK
Vingeteglsten i sortglaseret stenCa. 1300-2200 DKK
Falstagsten i rødstenCa. 1100-2000 DKK
Falstagsten i sortglaseret stenCa. 1300-2200 DKK

Priserne kan varierer ekstremt, meget, afhængigt af hældning, om der skal nyt undertag mv. Dertil kommer ekstraudgifter, som eksempelvis ved bortskaffelse af eksisterende tag mv.

Tillægsudstyret kan have en stor indflydelse på den endelige pris. Her er prisestimater på tillægsudstyr:

UdstyrPrisUdført arbejde
Udskiftning af stigetrinCa. 400 DKK pr. trinHvis man har skorsten, er det nødvendigt med stigetrin, for at kunne få adgang til skorstenen, uden at taget tager skade.
Udskiftning af kviste15.000-30.000 DKKTrænger kvistene til at blive udskiftet, for at undgå vand og fugtskader, er dette med til at øge den samlede pris.
Renovering af skorsten (Under 1 meter)Ca. 5000 DKKDet er normalt at renovere skorsten, mens man udskifter taget. Her reparerer man typisk slidte fuger og skifter inddækningen.
Udskiftning af ovenlysvindue(r)Ca. 3500-7000 DKK pr. vindueUdover udskiftningen af vinduet, øges udgiften også pga. inddækningerne ved ovenlysvinduet.

Den samlede udgift ved en komplet udskiftning af tegltag vil være typisk være mellem 1100 og 2200 DKK pr. kvadratmeter.

Det er svært at give et mere præcist estimat, da det afhænger af tillægsudstyr, undertagets stand, kompleksitet mv.

Derfor er det en god idé at få forskellige tilbud på opgaven, inden man vælger at få lavet et nyt tegltag.

Priseksempler på teglsten

TagM2Udført arbejdeSamlet pris (Inklusiv moms)
Sort falstegl1441-planshus
Nedtagning af gamle teglsten
Zinktagrender
Nedløb
Udhæng
216.000
Røde vingetegl1102-planshus
Vinkelhus
Nedtagning af gamle teglsten
Høj hældning
Zinktagrender + Nedløb
Genbrug af udhæng
231.000
Sorte falsteglsten1502-planshus - Uden vinkler
Nedtagning af gamle teglsten
Høj hældning
Zinktagrender + Nedløb
Udhæng
234.000
Røde vingetegl902-planshus
Nedtagning af gamle teglsten
Høj hældning
Zinktagrender + Nedløb
Udhæng
208.800

Læs mere om tegltage.

Hvad koster et nyt ståltag?

Her en række priseksempler fra virkelige tagprojekter, hvor der etableres et nyt ståltag:

TagM2Udført arbejdeSamlet pris (Inklusiv moms)
Decra Classic120Opsætning af nyt tag (Lav hældning)
1-plans længehus.
Bortskaffelse af gammelt tag (Bølgeeternit).
Nye stål tagrender.
Nedløb
2 udluftshætter
Nyt udhæng.
118.300,-
Decra Elegance100Opsætning af nyt tag (Lav hældning)
Bortskaffelse af gammel tag (Bølgeeternit)
1-plans længehus.
Kondensfang
Nye stål tagrender.
Inddækning af skorsten
1 stk udluftshætte
119.000,-
Metrotile120Opsætning af tag
1-plans længehus.
Montering ovenpå eksisterende tag.
1 skorsten inddækning.
2 udluftshætter
Ståltagrende
Nedløb
Nyt udhæng.
93.000,-

Nyt tag med eternit?

Eternittag er lige som tegltag blandt de mest populære tagtyper i Danmark. Det består af en blanding af cement og fibre. Dette mix sikrer en høj holdbarhed og stor fleksibilitet.

Eternitplader er lette og har en meget høj holdbarhed – perfekt til det omskiftelige danske vejr. De kommer i forskellige modeller, men de mest populære er: eternitskifer, bølgeeternit og toscana.

Eternittage er nemmere at montere, da de kommer i større plader, hvilket gør arbejdet hurtigere.

Den nemmere montage gør også, at taget er billigere at opsætte end eksempelvis teglsten. Hvor et tegltag måske koster 200.000 DKK, kan man ofte få etableret et nyt eternittag for mellem 100.000 og 150.000 DKK.

Eternittage er helt tætte, hvilket også gør, at det ikke er nødvendigt med et undertag. Dette gør også, at prisen bliver lavere.

Selvom der er en lang række fordele ved denne tagtype, er der også en række ulemper:

 • Levetiden er kortere end andre tagtyper. Et eternittag holder typisk ca. 30 år.
 • Opstår der skader på taget, så skal de udbedres hurtigt, da det manglende undertag gør, at der hurtigere kan opstår fugtproblemer i huset.
 • Eternittage tiltrækker mos og alger. Det er også en tagtype, som måske ikke er så æstetisk flot som eksempelvis teglsten.

De forskellige typer eternittage:

Som nævnt er de mest populære typer: eternitskifer, bølgeeternit og toscana. Herunder en gennemgang af de forskellige typer:

Eternitskifer

Eternitskifer er den klassiske form for eternittag. Her er pladerne hele, flade og enten kvadratiske eller rektangulære. Pladerne kommer i 3 forskellige typer: diagonalt eternitskifertag, rektangulært eternitskifertag og Westerland eternitskifertag.

Bølgeeternit

Bølgeeternitpladerne kommer i forskellige størrelser:

B5, B6, B7, B8 og B9. Tallet antyder højden på bølgen. Altså det vil sige, at en B7 plade har en bølgehøjde på 7 cm fra den laveste del til toppen.

B5 bølgepladerne findes kun som ubehandlede tagplader. De kommer i den naturlige, grå cementfarve. Man anvender typisk, B5 til fritidshuse, industribygninger mv.

B6 kommer i et større udvalg af farver, f.eks. antracit og rødbrun. Man anvender typisk, B6 til parcelhuse, landejendomme mv.

B7 kommer med samme muligheder som B6 og anvendes også ofte på parcelhuse, rækkehuse mv.

De større plader som B9 pladerne anvendes ofte på store industribygninger og landejendomme. Disse plader kommer også typisk som ubehandlede plader.

Toscana

Toscana er en ny og populær form for eternittag, da den meget ligner teglsten. Man får alle fordelene ved eternittaget, men med et udseende, som meget ligner det, man får via teglsten.

Hvad koster et nyt eternittag?

Der kan som nævnt være store prisforskelle på at få etableret et nyt tag. De mange faktorer gør, at det kan være svært at lave et prisestimat. Herunder gennemgår, vi estimerede priser på de forskellige eternittyper.

Priserne er inklusive moms::

TypeCa. pris pr m2 med montering
EternitskifertagCa. 1300-2000 DKK
BølgeeternittagCa. 650-1100 DKK
ToscanaCa. 750-1200 DKK

Tillægsudstyr

Tillægsudstyret kan have en stor indflydelse på den endelige pris. Her er prisestimater på tillægsudstyr:

UdstyrPrisUdført arbejde
Udskiftning af stigetrinCa. 400 DKK pr. trinHvis man har skorsten, er det nødvendigt med stigetrin, for at kunne få adgang til skorstenen, uden at taget tager skade.
Udskiftning af kviste15.000-30.000 DKKTrænger kvistene til at blive udskiftet, for at undgå vand og fugtskader, er dette med til at øge den samlede pris.
Renovering af skorsten (Under 1 meter)Ca. 5000 DKKDet er normalt at renovere skorsten, mens man udskifter taget. Her reparerer man typisk slidte fuger og skifter inddækningen.
Udskiftning af ovenlysvindue(r)Ca. 3500-7000 DKK pr. vindueUdover udskiftningen af vinduet, øges udgiften også pga. inddækningerne ved ovenlysvinduet.

Priseksempler på eternittage:

TagM2Udført arbejdeSamlet pris (Inklusiv moms)
Bølgeeternittag1401-plans hus
Nedtagning af gammelt tag
Ståltagrender
Udluftshætter
Tagrende + nedløb
118.000

Ønsker du at læse mere om eternittage, så har vi en udvidet artikel om emnet.

Hvad koster et nyt tag med tagpap?

Tagpap består af polyesterfibre med bitumen, som brændes fast i en række, baner enten på en plade eller oven på en bræddebeklædning. Hvis man vil sikres, at man får tagpap af den højeste kvalitet, skal man gå efter tagpap med SBS-højpolymerbitumen.

Tagpap kan man få i en lang række forskellige farver som eksempelvis sort, teglrød, hvid og grøn.

Der er en lang række fordele ved at anvende tagpap:

 • Det er let at opsætte for en fagmand.
 • Det er et meget let materiale, hvilket passer perfekt til hus med en let tagkonstruktion.
 • Det er den eneste, ordentlige løsning ved flade tage.
 • Levetiden er noget længere end eksempelvis eternit. Helt op til 50 år, hvis det monteres korrekt.
 • Det er en forholdsvis billig løsning. Kun ståltag er billigere, hvis man sammenligner tagpap med de mest gængse løsninger.
 • Skulle der opstå problemer med tiden og et utæt tag, kan man altid vælge et lægge et ekstra lag.

Typisk priser for et nyt tagpaptag pr. m2:

Denne tabel sammenligner prisen på tagpap for 1-lags løsning og 2 lags løsninger. Både uden montering og med montering.

TypePris med montering
2-lags tagpap900-2.100 DKK pr m2

Priserne er blot de grundlæggende estimater for priser af indkøb af tagpap og professionel opsætning. Ekstraudgifter ved eksempelvis tilpasning af tag, bortskaffelse af gammelt tag, mv – er ikke medregnet.

Bemærk, at tabellen kun er vejledende. Der kan være prisforskelle på tværs af landet.

Kompleksiteten af taget kan også have en stor indvirkning på prisen.

Det er altid en rigtig god idé at få flere tilbud på opgaven. På den måde kan man, nemmest vurderer prisniveauet.

Ønsker du at læse mere om tagpaptage, kan du finde vores artikel om emnet her.

Love og regler omkring udskiftning af tag

Skal du renovere dit tag, er det 3 områder, hvor du skal være opmærksom. Disse er:

 • Bygningsreglementet
 • Lokalplaner
 • Servitutter

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet fortæller, at alle ombygninger skal udføres, så de er energibesparende. Det vil sige, at hvis du skal udskifte taget, så fortæller loven, at taget skal isoleres, hvis det ikke allerede er isoleret efter gængse krav.

Dog kræves isoleringen kun, hvis det er teknisk muligt at udføre arbejdet, og hvis isoleringen er rentabel. Det vil sige, at investeringen skal kunne tjene sig selv hjem over en given årrække.

Man kan læse mere om reglerne her.

Derudover er der en række krav, som man må formode, at ens håndværker har styr på. Det er regler om, at taget skal kunne modstå vind og være ordentligt fastgjort til hus.

Taget skal være sikret mod fugtskader og være modstandsdygtigt overfor brand.

Og så er der en række bestemmelse i bygningsreglementet, som udstikker, hvilke type af tag, der må anvendes på huset, og hvordan arbejdet med renoveringen skal foretages.

Her er det som sagt, en god idé at få fat i en byggerådgiver, hvis man ønsker at skifte tagtype.

Lokalplan

I nogle områder kan der være en lokalplan, som indeholder retningslinjer, ift. hvilken type tag der må lægges på dit hus.

Du kan se, om der er nogle aktuelle lokalplaner, som dækker din adresse ved at gå ind på:

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

og enten fremsøg, din adresse eller find adressen via kortet.

Er der en aktiv lokalplan, kan du åbne den som PDF-fil og læse om eventuelle krav.

Servitutter

En servitut er en individuel bestemmelse omkring eventuelle tinglyste begrænsninger på ejendomme. Det kan eksempelvis være, at din ejendom er fredet, og der er begrænsninger ift., hvilke ændringer der må foretages på huset.

Hvor brugbar var denne artikel?

Klik på et hjerte for at stemme

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Vurdering: 5

Ingen vurderinger endnu:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Spar penge på et nyt tag

Spar penge på m2 prisen på dit nye tag. Bestil 3 tilbud fra lokale tagfirmaer og få en klar idé om prisniveauet. Tilbuddene er uforpligtende.