Vi er finansieret af reklamer - Nogle af vores links er annoncørlinks og betragtes som reklamer.

Hvad er separatkloakering (Og hvad koster det)?

I dag er vores kloaksystem mange steder fælleskloakeret, hvilket vil sig, at regn fra tage, mv. bliver ledt ud i samme system som ens spildevand fra boligen. Og det betyder, at der bruges store ressourcer på at rense regnvand på rensningsanlæggene.

Få 3 tilbud på separatkloakering og gratis rådgivning
Der kan være store lokale prisforskelle på udført kloakarbejde. Hvis dit område er pålagt separatkloakering, kan du med fordel få flere tilbud fra lokale kloakmestre. Alle tilbud er 100% uforpligtende via vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.
  • 100% uforpligtende tilbud og gratis rådgivning
  • Over 600.000 formidlede tilbud. Hurtigt svar og tilbud i hele DK!
  • Høj kundetilfredshed (4,6 hos Trustpilot)

Derudover der oplever vi i Danmark øget nedbør, hvilket kan medføre, at kloaknettet ved skybrud kan blive overbelastet, hvilket kan medføre lokale oversvømmelser, vandskader, mv.

Derfor ønsker kommunerne at adskille spildevand og regnvand.

Hvis din kommune har påbudt separatkloakering, er det dit ansvar som ejer af en bolig at sørge for dette.

Typisk vil processen være, at der etableres separatkloakering i et område, hvor etableringen langs veje og offentlige områder bliver udført af det lokale vandcenter, men kloakeringen kun udføres op til skellet til det private område.

Når der er etableret kloakseparering i et område, vil husejerne typisk blive pålagt at foretage ændringer i ens kloakering, så spildevand og regnvand adskilles.

Dette vil typisk koste husejeren mellem 10.000 og 100.000 kr.

Hvis man ønsker at lave en løsning med nedsivning af regnvand på egen grund, kan man undgå at omlægge sin kloak. Man kan derudover typisk få noget af sit tilslutningsgebyr tilbagebetalt.

Hvad koster separatkloakering?

Prisen på separatkloakering afhænger af, hvordan regnvandet fjernes fra grunden – enten via en lokal afledning eller tilsluttet kloaksystemet. Læs mere om begge løsninger i følgende afsnit.

Pris på kloakseparering via tilslutning til kloaknettet

Vil man tilslutte ens separatkloakering til kloaknettet, vil man typisk regne med en pris på omkring 500-700 kr. pr. meter (Inklusiv materialer, løn og moms).

Og omkring 6.000 kr. for en brønd. Prisen er dog variable, og hvor mere kompleks grave, opgaven er, desto højere bliver prisen. F.eks. hvis der skal graves dybt.

Der kan også være lokale forhold, som gør, at prisen bliver højere eller lavere.

Det er altid en autoriseret kloakmester, som der skal udføre arbejdet.

Potentielle ekstraudgifter

Når kloakarbejdet udføres risikere man at finde problemer ved det eksisterende kloaksystem. F.eks. kan der være utætheder, tilstopning af rødder, mv.. Hvis der findes skader på det eksisterende system, skal disse udbedres, hvilket giver ekstra udgifter.

Pris på lokal afledning af regnvand (LAR)

Hvis man vælger at aflede ens regnvand lokalt, kan man gøre det rimeligt billigt. Det er ofte muligt at få tilbagebetalt noget af ens tilslutningsgebyr til vandnettet, og for nogle vil denne løsning faktisk ende med at give plus på bankkontoen.

Man udfører typisk en LAR løsning via en faskine, men nogle vælger også at helt eller delvist lade regnvand løbe ud på grunden, f.eks. via regnvandsbede. Regn med, at etablering af en faskine vil koste 10.000-20000 kr. inklusiv arbejdstimer.

Det er dog ikke muligt at anlægge lokal afledning alle steder. Måske er ens grund ikke stor nok, eller man kan have en meget leret grund, hvor vandet har svært ved at trænge gennem.

Det anbefales at indhente tilbud fra forskellige kloakmestre for at få den mest præcise pris på separatkloakering af din ejendom.

Tidsfrister for etablering af kloakseparering

Det er den enkelte kommune, som fastsætter tidsrammen for etablering af separatkloakering. Når ens område skal omlægges, vil tidsfristen fremgå af påbuddet.

Da den enkelte kommune selv kan vælge tidsfristen, er det meget forskelligt, hvor lang tidsfrist kommunerne giver (Fra kloakeringen er anlagt offentligt). Det er dog typisk mellem 1 og 5 år.

Vær opmærksom på om, området er separatkloakeret inden huskøb

Hvis du står og skal købe nyt hus eller sommerhus, kan det være relevant at undersøge, om huset har et påbud om separatkloakering. Det bør være oplyst i købsaftalen, da det er en uforudset udgift, som køber.

Det er også et obs punkt ift., når man planlægger fremtidige udgifter. Måske går der, 10 år før området skal separatkloakeres, men det er stadig en væsentlig udgift, som man bør medregne, når man lægger budget for et huskøb.

Det kan være en rigtig god idé at undersøge ved kommunen, om ens område er fælleskloakeret, eller det er overgået til separatkloakering, og hvis sidstnævnte, så, om der er planer for, at området skal konverteres i nærmeste fremtid eller ej.

Miljøbeskyttelsesloven

Det er miljøbeskyttelseslovens paragraf 30, som giver muligheden for at påbyde grundejeren at separere afledningen af vand. Mange kommuner benytter sig af muligheden for at pålægge tvungen konvertering til separatkloakering.

Hvor brugbar var denne artikel?

Klik på et hjerte for at stemme

Gennemsnitlig vurdering 4.5 / 5. Vurdering: 2

Ingen vurderinger endnu:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?