Vi er finansieret af reklamer - Nogle af vores links er annoncørlinks og betragtes som reklamer.

Statiske beregninger: Rådgivning, vejledning og priser

Statiske beregninger påvirker afviklingen af de tekniske opgaver i byggeprocesser. Bygningsingeniørerne leverer kvalitetssikre resultater i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, nedrivning, renovering eller ombygning. En specialist i konstruktions- og statikteknik samarbejder med entreprenører, private, byggebranchens aktører, offentlige myndigheder, arkitekter, håndværkere og husfabrikanter.

3 tilbud på statiske beregninger og gratis rådgivning
Hos 3byggetilbud.dk kan du få 3 uforpligtende tilbud på udførelsen af statiske beregninger. Om det er fordi du skal have udført en tilbygning, lavet nyt tag eller rive en væg ned. 3byggetilbud tager mod alle slags opgaver som relaterer til statiske beregninger.
 • 100% uforpligtende tilbud og gratis rådgivning
 • Over 600.000 formidlede tilbud. Hurtigt svar og tilbud i hele DK!
 • Høj kundetilfredshed (4,6 hos Trustpilot)

De statiske beregninger bidrager til dybdegående kvalitetssikring, detaljeret risikostyring, samt
direkte brobygning mellem kundens behov og fagkunstens realiteter. De kan sammensætte
praktiske løsninger med faglige kundskaber, samtidig med at være opdaterede på de nyeste
standarder, metoder og tiltag. Lad os klæde dig på til næste byggeprojekt.

Hvad er statiske beregninger?

Statik er viden om, hvordan legemer opretholder deres ligevægt, samt deres modstandsdygtighed
overfor kræfter, der kan påvirke dem. Selve beregningen fortæller specifikt mere om legemets
størrelse, retning, angrebspunkt og angrebslinje. I flere byggeprocesser såsom nybyggeri,
ombygning, tilbygning, renovering og nedrivning anvendes statiske beregninger. De statiske
beregninger er ingeniørberegninger af bygningernes styrkekapacitet.

Det er Archimedes’ vægtstangsprincip og Newtons mekaniske teori, der ligger til grund for statik.
Indenfor ingeniørvidenskaben er denne type beregninger en forudsætning for funktionelle
dæmninger, broer, enkeltstående vægge eller helstøbte bygninger.

Hvordan fungerer statiske beregninger i praksis?

Bygningskonstruktionerne bliver påvirket vertikalt og horisontalt. Det betyder, at hvis en væg
bærer for vertikal last, så omhandler det påvirkning fra tyngde af konstruktionsdele, vejr og
mennesker. Og når vægge bærer for horisontal last, så drejer det sig om påvirkning af vind på
bygningens ydre rammer.

Beregningerne er dokumentation på, hvor stærke bygningskonstruktionerne er trods påvirkning af
den horisontale og vertikale modstandsevne. Under den horisontale påvirkning er behovet, at
statisk beregning sikrer, at bygningerne ikke falder som dominobrikker, eller glider af soklen.

I byggebranchen findes der forskellige branche- og normkrav til fastlæggelse af eventuelle risici,
der opstår i løbet af et byggeprojekt. Resultaterne skal skabe sikkerhed for alle parter i
byggeprocessen. Uanset om du vil ændre plantegningen i boligen, renovere badeværelset, støbe
nyt fundament eller nedrive en bærende væg i stuen, så kan statiske beregninger identificere
bygningers stabilitets- og styrkeniveau.

Hvem kan udføre statiske beregninger til dit byggeprojekt?

En byggeteknisk rådgiver vil altid være et trygt valg, når beregningerne skal foretages, da det
kræver ingeniørekspertise at komme frem til brugbare og holdbare resultater, der vil gøre din
ansøgningen til byggetilladelse stærk.

Konstruktionsingeniører er specialister i forskellige elementer indenfor stabilitetsberegninger,
ligesom deres arbejde omhandler udarbejdelse af konstruktions- og installationstegninger, som
håndværkerne aktivt anvender i byggeprocesserne. En stor del af arbejdsdagen går med at
sammensætte praktiske løsninger, samt brobygning mellem kundens behov og virkelighedens
realiteter.

Hvad skal du være opmærksom på i udvælgelsen af ingeniør?
En ingeniør bidrager til, at du kommer i mål med et drømmebyggeprojekt. En professionel
ingeniørvirksomhed vil været et trygt valg, da de har erfaringen til at levere præcise og pålidelige
beregninger. Men hvilke spørgsmål kan du stille dig selv for at afhjælpe udvælgelsesprocessen?

 • Erfaring: Hvor stort et indblik har de i statiske beregninger til din type af byggeprojekt?
 • Kvalitet: Udføres de statiske beregninger med fokus på omhyggelighed og præcision?
 • Funktionalitet: Har ingeniørerne en baggrund i byggeteknologi?

Om det gælder en nødvendig dialog med myndigheder eller andre vigtige aktører, så kan
ingeniørerne bidrage til overblik i en sommetider udfordrende proces. En god ingeniør formår at
mestre kombinationerne mellem beregning og udførsel.

Hvorfor er statiske beregninger vigtige for en byggeproces?

Statiske beregninger er forudsætningen for udarbejdelsen af teknisk dokumentation. Resultaterne
i en statisk dokumentation giver detaljeret indblik i ligevægten af bygningers lastpåvirkede
legemer. Den statiske dokumentation er derfor afgørende for, hvor langt der er fra drøm til
virkelighed.

Mest hensigtsmæssige er statiske beregninger, når resultater sikrer, at byggerierne ikke bevæger
sig under lastpåvirkning. For eksempel skal udregningerne sørge for, at du trygt kan invitere
mennesker til en fødselsdagsfest i din bolig uden at være bekymret for den vertikale påvirkning af
boligens modstandsevner. Det vigtigste er, at du får assistance fra fagfolk, som finder pålidelige
resultater opbygget på baggrund af teoretisk viden og praktisk erfaring.

Hvornår bør du anvende statiske beregninger?

Beregningerne er nødvendige for, at du i en bygningsproces kan følge de offentlige krav, normer
og bygningsreglementer. De ligger til grund for tilladelser, der gør dine byggeprojekter til realitet. I
bygningsreglementets § 494-505 vises, hvornår der skal udarbejdes statiske beregninger:

• Nye konstruktioner under og efter udførelse
• Eksisterende konstruktioner under og efter ombygning
• Midlertidige konstruktioner for udførelsen
• Transportable konstruktioner

Drømmer du om at åbne op i stuen, så du kan skabe et rummeligt køkken-alrum? Og det kræver,
at du vælter en bærende væg? Så skal de statiske beregninger være med til at finde frem til,
hvilken størrelse bjælke der vil kunne modstå lastpåvirkning. Men hvilke lasttyper kan have stor
betydning for legemer i bygningskonstruktionen?

 • Ulykkeslaster
 • Naturlaster
 • Egenvægt
 • Nyttelast
 • Variabel last
 • Permanent last
 • Vandret masselast

Hvad koster det at få udført statiske beregninger?

I sagens natur vil priserne afhænge af forskellige parametre. Prisen på udarbejdelsen af statisk
beregning bliver påvirket af opgavens omfang, tidsspænd og problemstilling. Hvis du er på jagt
efter statiske beregninger på et byggeprojekt vedrørende en privat bolig, så har størrelsen som
udgangspunkt ikke indvirkning på prisanslaget, men der kan forekomme forskellige scenarier, hvor
det kan få betydning.

En statisk beregning udarbejdet af en bygningsingeniør vil som udgangspunkt koste 900-1.000 kr.
inkl. moms i timen. Du kan derfor anvende de følgende priseksempler nedenfor som en rettesnor
for, hvad du kan forvente:

 • Nybyg: 12.000 til 20.000 kr. inkl. moms (12-20 timers arbejde)
 • Tilbygning: 10.000 til 15.000 kr. inkl. moms (10-15 timers arbejde)
 • Skruefundament: 10.000 til 15.000 kr. inkl. moms (10-15 timers arbejde)
 • Nyt tag: 4.000 til 6.000 kr. inkl. moms (4-6 timers arbejde)
 • Nedrivning af væg: 3.000 til 6.000 kr. inkl. moms (3-6 timers arbejde)

Du kan med fordel udføre en kort markedsundersøgelse inden, at du tager imod det første tilbud. I
ingeniørbranchen får du ofte mulighed for at indhente uforpligtende tilbud, da du på den måde vil
sikre dig at få tilbudt en konkurrencedygtig pris.

Hvor brugbar var denne artikel?

Klik på et hjerte for at stemme

Gennemsnitlig vurdering 5 / 5. Vurdering: 5

Ingen vurderinger endnu:

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?